Viete o niekom, kto chce predať/prenajať svoj dom, byt, pozemok, prípadne inú nehnuteľnosť?

Ponúkame Vám jednoduchý, nenáročný a určite finančne zaujímavý spôsob spolupráce v oblasti nehnuteľností. Pokiaľ nás s takým predávajúcim/prenajímateľom zoznámite a dohodneme sa na sprostredkovaní predaja/prenájmu danej nehnuteľnosti našou realitnou kanceláriou, vyplatíme Vám po úspešnom predaji odmenu vo výške od 100 do 500 Euro podľa výšky kúpnej ceny predávanej nehnuteľnosti. 

V prípade zrealizovaného prenájmu Vám vyplatíme fixnú odmenu vo výške 50 Euro.

Samozrejme predtým, než nám odovzdáte kontakt na predávajúceho, uzavrieme s Vami zmluvu o spolupráci, ktorou sa Vám zaviažeme k výplate dohodnutej odmeny. 

Kontaktné osoby: Jozef Pružina, tel.: 0948 44 62 64

                                Karolína Hazáková, tel.: 0944 22 21 77

Tešíme sa na spoluprácu.

Zoznam
nehnuteľností